Plastic Soup Foundation

PSF logoOnze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in kleine stukjes. Dit leidt tot ernstige verontreiniging. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Voor meer dan de helft van de wereldbevolking is de oceaan de voornaamste voedselbron. Plastic in water is voor veel zeedieren dodelijk. Plastic verteert niet langs biologische weg. Door de degradatie en fragmentatie van plastics tot kleine deeltjes verandert al ons zeewater in een wereldwijde soep van microplastics of Plastic Soep. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Allerlei dieren die in of van de zee leven en zelfs het kleine zoöplankton zien plastic afval en microplastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen.

De plastic verontreiniging van het zeewater kan onze gezondheid ernstig schaden. Het overgrote deel van deze verontreiniging is afkomstig van het land. Plastic afval wordt geloosd door de industrie en in steden en zoekt een weg naar zee via rivieren, kanalen en havens. Daarnaast zijn schepen, de visserij en de off-shore industrie belangrijke veroorzakers van de vervuiling.

Missie

Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen en zeeën met plastics. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic naar zee wordt gevoerd of erin wordt gebracht. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt. Dat doen we op verschillende manieren met onze doorlopende campagnes. Er zijn drie bronnen van plastic soep waar wij op ons op het moment op focussen; dat zijn microplastics in cosmetica, zwerfafval en kunststofvezels uit synthetische kleding.

Campagnes

Beat the Microbead

Microbead_Logo klIn mogelijk duizenden verzorgingsproducten die over de hele wereld verkocht worden, zijn minuscule korreltjes van plastic verwerkt. Deze microbeads, die niet of nauwelijks met het blote oog te onderscheiden zijn, komen via het doucheputje in het rioolstelsel terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet ontworpen om microbeads uit het afvalwater te filteren en dat is de belangrijkste reden dat ze uiteindelijk bijdragen aan de plastic soup. Zeedieren krijgen microbeads binnen. Via de voedselketen krijgen ook mensen microbeads op hun bord. Microbeads vergaan niet en eenmaal ongecontroleerd in het milieu zijn ze onmogelijk daaruit te verwijderen.

De Plastic Soup Foundation onderkent de ernst van het probleem en lanceerde in samenwerking met Stichting De Noordzee in de zomer van 2012 Beat the Microbead. De combinatie van deze NGOs blijkt goud waard te zijn en wordt inmiddels gesteund door 70 NGO’s uit 33 verschillende landen. De campagne, die van af het eerste moment wereldwijd ondersteund wordt door een groeiend aantal

NGOs, verzoekt:

  • Producenten geen microbeads meer te gebruiken
  • Winkeliers deze producten niet meer te verkopen
  • Consumenten deze producten niet meer te kopen
  • Overheden deze producten zo snel mogelijk te verbieden

Inmiddels worden deze microbeads uit steeds meer verzorgingsproducten gehaald en vervangen door natuurlijk afbreekbare alternatieven. Maar het is nog lang niet zover dat alle verzorgingsproducten vrij van plastic zijn.

App Beatthemicrobead, nu ook internationaal
Twee Nederlandse NGOs, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation, lanceerden in 2012 een App als onderdeel van hun campagne Beat the Microbead. Met deze App kunnen consumenten in Nederland verzorgingsproducten scannen. De App laat zien of er microbeads aan de producten zijn toegevoegd. In de zomer van 2013 gaven UNEP en de Engelse NGO Fauna & Flora International aan de initiatiefnemers de opdracht om de App voor internationaal gebruik verder te ontwikkelen.

Trash Hunters

TH_vizierZ+tekstZ_opwitvlakPlastic dat als afval in het milieu terechtkomt, is verspilling van waardevolle grondstoffen en draagt vaak bij aan een groot milieuprobleem; de Plastic Soep. Dat is doodzonde. Wereldwijd komt maar liefst 80% van landbron*. Trash Hunters accepteren dit niet langer en helpen mee aan een oplossing door in beeld te brengen wat er op straat ligt, waar het ligt én het meteen ook op te ruimen. Zo beschermen Trash Hunters zeeën en oceanen.

Welke drankverpakkingen liggen er op straat? Wie zijn de producenten en wie de vervuilers? Dat zijn vragen waar we een antwoord op gaan geven. Want alleen door te meten wat er ligt, kunnen we het probleem bij de bron aanpakken. Met onze mobiele telefoon in de hand, openen we in de eerste fase van de campagne de jacht op drankverpakkingen. De BIG 5 zijn grote en kleine petflessen, kartonnen pakjes, blikjes en pouches.

Oplossingen?
De Plastic Soup Foundation streeft naar een gesloten kringloop waarin ons afval weer als grondstof wordt gebruikt – circulaire afvalverwerking. Maar als je ziet wat er op straat ligt, dan weet je dat hier nog lang geen sprake van is. In officiële rapporten over de circulaire economie wordt hier echter niet of nauwelijks over gesproken. Zwerfafval telt nooit mee bij het berekenen van de milieu-impact van producten.

Trash Hunters gaat hier iets aan doen. De belangrijkste vragen zijn: waar ligt wat en hoeveel? Een belangrijk onderdeel van de oplossing is dat we afval meer waarde geven. Zo vermoeden we dat er heel weinig grote PET flessen met statiegeld gevonden zullen worden en heel veel out of homeproducten als kleine PET flesjes en blik. Aan Trash Hunters de taak om uit te zoeken of we gelijk hebben.

Waarom nu?
Het plan om het huidige statiegeldsysteem op grote PET flessen op te heffen is nog steeds niet definitief van tafel. Statiegeld werkt in de strijd tegen zwerfvuil en plastic soep. Maar een machtige coalitie van frisdrankproducenten en supermarkten willen af van statiegeld. Wij kunnen dit niet zomaar laten gebeuren.

Met Trash Hunters wordt inzichtelijk dat er geen drankverpakkingen worden weggegooid op straat wanneer die tegen statiegeld kunnen worden ingeleverd. Daarom pleit de Plastic Soup Foundation voorhet behoud van statiegeld, en zelfs voor uitbreiding ervan.

Mermaids

MM_logo_RGB--1024x655Vezels die afgegeven worden door synthetische kleding tijdens het wassen leveren een grote bijdrage aan de plastic soep. De microplastics die tijdens het proces in het water terechtkomen zijn te klein om eruit gefilterd te kunnen worden door rioolwaterzuiveringen. Daardoor kunnen de plastics in oppervlaktewateren terechtkomen waar het onderwaterleven het binnen kan krijgen. Op die manier komt de plastic soep in de voedselketen terecht. Daarom heeft de Plastic Soup Foundation het MERMAIDS Life+ project opgezet.

De multidisciplinaire aanpak van het MERMAIDS project heeft als doel om de negatieve effecten die de micro- en nanoplastics uit afvalwater uit het wassen van kleding op het milieu hebben terug te dringen. Dit willen we bereiken door op een innovatieve wijze met behulp van wetenschap en technologie een wasmachinefilter te ontwikkelen waarmee de kunststofvezels uit het waswater kunnen worden gefilterd.