De Bastei

 

Plastic Soup Nijmegen en De Bastei

Plastic Soup Nijmegen en De Bastei zijn partners in de aanpak van de bewustwording van plastic zwerfafval in Nijmegen e.o. NME De Bastei vraagt in dit kader alle scholen om hier aandacht aan te besteden. En om daarbij te helpen, stelt De Bastei dit jaar de beschikbare middelen uit het bestand met dit thema kosteloos ter beschikking aan de scholen in Nijmegen. De Bastei heeft op de website een speciale pagina geweid aan Plastic Soup Nijmegen.

Er zijn diverse lesmaterialen, gastlessen of excursies te boeken rondom de thema’s grondstoffen, plastic en zwerfafval, voor alle niveaus van het onderwijs. Ook zijn er challenges voor leerlingen van het voortgezet onderwijs uitgezet, waar leuke prijzen mee te winnen zijn. En heb je een goed idee voor de invulling van een plastic soep themaweek? De Bastei denkt graag met je mee en kijken waar medefinanciering mogelijk is.

NME De Bastei

Gezicht op Nijmegen met de Valkhofburcht - Jan van Goijen (1596-1656)Aan de oostelijke Waalkade – op de grens van stad en natuur – gaan Natuurmuseum Nijmegen, museum De Stratemakerstoren, Staatsbosbeheer en IVN Rijk van Nijmegen bezoekerscentrum De Bastei realiseren. In dit centrum komen stad, rivier en natuur samen. Het is een cultuurhistorisch centrum met de fundamenten van de Stratemakerstoren en exposities over de geschiedenis van het leven en werken aan de Waal. Vanuit het Natuurmuseum komt er een vaste collectie en wisselexposities over de natuur in het algemeen en Nijmegen en omgeving in het bijzonder. Staatsbosbeheer zet het centrum in als bezoekerscentrum voor natuurgebied de Ooijpolder en als vertrekpunt voor wandelingen en fietstochten in de omgeving. De nieuwe voetgangersbrug over ‘t Meertje zorgt voor een directe verbinding tussen Waalkade/Bastei en Stadswaard/Ooijpolder.

DeBasteiHet bezoekerscentrum kan gerealiseerd worden door de historische Stratemakerstoren te koppelen aan half verdiepte nieuwbouw op het terrein achter de toren. Wanneer ook de omgeving van de Veerpoorttrappen wordt aangepakt, ontstaat bovendien een betere relatie tussen beneden– en bovenstad en een betere verbinding met het Valkhofpark. De Bastei wordt door zijn ligging een belangrijke schakel in het Valkhofkwartier: het gebied waarin het Valkhofpark, Museum Het Valkhof, de kapel, de Belvedère, de Lindenberg, de nog te bouwen Donjon en de toekomstige museumhaven samenkomen.

Ook in de periode dat De Bastei nog in de steigers staat, wil de organisatie al van zich doen spreken met een reeks publieksactiviteiten. Deze zullen voornamelijk plaatsvinden in of vanuit het Natuurmuseum aan de Gerard Noodtstraat 121 in Nijmegen. Op de website van De Bastei kunt u informatie vinden over deze activiteiten.