Gouden knijper wordt overgedragen


Zaterdag 14 november hebben vijf leden van Lions Club Midden Betuwe een uur lang een stuk Waalstrand ten noorden van Nijmegen opgeruimd. Dit gebied is officieel een natuur- en wandelgebied en is het begin van de Ooypolder.

Bericht van Lions Club Midden Betuwe

Bij mooi weer wordt dit stukje Waalstrand bezocht door vele “strandgasten”, die helaas niet altijd hun meegebrachte etenswaren en verpakkingen met zich mee terug nemen. Dit resulteert in een ongelofelijke berg afval, waarvan de kapotte flessen meteen gevaarlijk zijn en de plastics in een later stadium hun schade toebrengen aan het milieu. De hoeveelheid plastic, die al via de rivieren de oceaan in is gestroomd, heeft daar al bijna qua omvang een continent gevormd en is een bedreiging voor  de visstand aldaar. Via de kleine korreltjes plastic, die de vissen binnenkrijgen, krijgen wij het uiteindelijk weer terug op ons bord.

Daarom heeft de Lions Club Nijmegen het initiatief genomen om deze afvalberg te lijf te gaan middels hun project Plastic Soup. Een onderdeel hiervan is het project “de Gouden Knijper”, een afvalknijper, die wordt doorgegeven aan andere Lionsclubs met de vraag of zij een ploeg willen vormen om een stuk Waalstrand op te ruimen. De bedoeling is om die knijper door te geven aan een andere club. Hierdoor wordt hopelijk een stuk continuïteit gewaarborgd.2e1ax_elegantred_entry_IMAG0841

Naast dit initiatief is er een andere organisatie, die zich het lot van dit stuk natuur aantrekt: “the Walk of Wisdom”. Deze organisatie heeft een wandelpad rond Nijmegen uitgezet van meer dan honderd kilometer over merendeels ongebaande paden, waar men rustig kan wandelen en zodoende tijd heeft om zich te bezinnen over alles wat het leven de moeite waard maakt. De organisatie is niet gesubsidieerd en bestaat uit vrijwilligers en donateurs. Zij benadert ook studentenverenigingen en sportverenigingen om groepjes te vormen en zo mee te helpen aan het schoonmaakproject.

‘Onze ploeg heeft met een uurtje werk toch al snel een aardig stuk schoongemaakt en het nodige glaswerk verzameld. Naast het buiten-bezigzijn was het ook nog eens lekker nakletsen bij gastvrouw Judith Prins van de Lionsclub Nijmegen, die ons na gedane arbeid op koffie en appeltaart trakteerde.Een leuke, gezellige, natuurvriendelijke actie, die goed bij ons Lionsdoel past: “handjes uit de mouwen”. Dit verdient voortzetting en navolging!’